. . .
Collection Emmaus - 2016

Emmaus jsou francouzské sběrné dvory, kde dobrovolníci z řad nezaměstnaných mohou opravovat starý nábytek a opět ho prodat. Všiml jsem si zde spousty neprodaných věcí ze železářství, jako jsou třeba nohy od stolů, nohy od pohovek, podpěry od poliček atd. Rozhodl jsem se v rámci projektu pro Emmaus vytvořit kolekci objektů složených pouze z těchto součástí.

Emmaus are french scrap yards, where unemployed people are able to repair old broken furtniture and sell it for profit. I saw many unsold hardware items like table legs, chair legs, shelf supports etc. For the project Emmaus I decided to create a series of objects by using these found parts.